СГП отменени разрешението за строеж на Хотел Маринела - sofia.utre.bg

СГП отменени разрешението за строеж на Хотел Маринела

03 ноември 2016, 17:40 | Мила Иванова
  • Снимка:
    prb.bg

След подадения протест от страна на СГП, РДНСК е приела изцяло мотивите на прокуратурата

По повод подаден протест от Софийска градска прокуратура (СГП), отдел “Надзор за законност“ до началника на РО НСК Югозападен район, на основание чл.216 ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с негова заповед от 31.10.2016 г. е отменено разрешението за строеж – надстрояване на хотел „Маринела – София“, издадено от главния архитект на СО район“ Лозенец“.

След констатирани от ДНСК нарушения при изготвянето на техническите проекти за надстрояване на хотел „Маринела - София“ и издаване на заповед за спиране на строежа и забрана на достъп до обекта СГП е сезирана с оглед упражняване на правомощията й по реда на надзора за законност.

В хода на извършената от СГП проверката е установено по безспорен начин , че главният архитект на СО район“ Лозенец“, не е бил надлежно оторизиран да одобрява такива инвестиционни проекти.

Съгласно чл.146т. 1 от Административно-процесуалния кодекс това се явява съществен и радикален порок - „липса на компетентност“.

След подадения протест от страна на СГП, РДНСК е приела изцяло мотивите на прокуратурата, че са налице достатъчно данни за незаконосъобразност на издаденото разрешително за строеж, в нейната най-тежка форма – нищожност. Това е така, тъй като е издадена от некомпетентен орган.

Упражнявайки своите правомощия по реда на надзора за законност върху издаваните от общинската администрация индивидуални административни актове прокуратурата незабавно е реагирала, след като е била сезирана и е действала в защита на обществения интерес, правата на гражданите и еднаквото прилагане на закона спрямо всички.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета