Одобрен е проектът за ремонт на Проф. гимназия по хранително-вкусови технологии - sofia.utre.bg

Одобрен е проектът за ремонт на Проф. гимназия по хранително-вкусови технологии

17 февруари 2017, 06:02 | Мила Иванова
  • Снимка:
    Пресцентър СО

Проектът е на стойност 1 611 208,52 лв., от които 1 399 999,10 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 211 209,42 лв. са собствено финансиране от бюджета на Столична община

Одобрено е проектно предложение за „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р. Георги Павлов” в район „Илинден” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Проектът е на стойност 1 611 208,52 лв., от които 1 399 999,10 лв. са безвъзмездна финансова помощ и 211 209,42 лв. са собствено финансиране от бюджета на Столична община.
Предвидените за изпълнение дейности са СМР за ремонт и обновяване на гимназията (архитектура, конструкции, ВиК, електроинсталации, изпълнение на мерки за енергийна ефективност, вертикална планировка и др.), включително прилежащото дворно пространство, подобряване на достъпа за хора с увреждания, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за стаите и за професионалната лаборатория на училището.
Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р. Георги Павлов” е създадена през 1951 г. и това е първото училище в страната, профилирано от този тип. Оттогава основни ремонти на гимназията не са правени, а професионалното образование придобива все по-голяма значимост сред лицата, които желаят да се реализират успешно на пазара на труда. Това поставя още по-големи изисквания по отношение на материално-техническата база, свързана с професионалните направления в училището.
   Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета